Dotacje UE

Zapytanie ofertowe na rębak

Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr 1 – Protokół postępowania_1-1
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami_1-2
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o nieistnieniu konfliktów
Informacja o złożonych ofertach
Ocena ofert do postępowania ofertowego

Zapytanie ofertowe na maszyny do obróbki drewna

Załącznik nr 1 – Protokół postępowania_1-1 (1)
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami_1-2
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o nieistnieniu konfliktów
Zapytanie ofertowe
Wyniki postepowania ofertowego