Dotacje UE

Zapytanie ofertowe na wielopiłę

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – Protokół postępowania
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o nieistnieniu konfliktu interesów
Informacja o wyniku postępowania

Zapytanie ofertowe na trak taśmowy (NOWE)

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – Protokół postępowania
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o nieistnieniu konfliktu interesów
Informacja o wynikach postępowania

Zapytanie ofertowe na trak taśmowy

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – Protokół postępowania
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o nieistnieniu konfliktów

Informacja o unieważnieniu postępowania

Zapytanie ofertowe na optymalizerkę

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – Protokół postępowania

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o nieistnieniu konfliktów
Informacja o wyniku postępowania

Zapytanie ofertowe na ładowarkę teleskopową (NOWE)

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – Protokół postępowania_1-1
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami_1-2

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o nieistnieniu konfliktów
Informacja o wynikach postępowania ofertowego

Zapytanie ofertowe na ładowarkę teleskopową

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – Protokół postępowania_1-1
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami_1-2
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o nieistnieniu konfliktów
Informacja o unieważnieniu postępowania

Zapytanie ofertowe na oflisiarkę

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – Protokół postępowania_1-1
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami_1-2
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o nieistnieniu konfliktów
Informacja o wynikach postępowania ofertowego

Zapytanie ofertowe na rębak

Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr 1 – Protokół postępowania_1-1
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami_1-2
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o nieistnieniu konfliktów
Informacja o złożonych ofertach
Ocena ofert do postępowania ofertowego

Zapytanie ofertowe na maszyny do obróbki drewna

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – Protokół postępowania_1-1

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami_1-2
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o nieistnieniu konfliktów
Wyniki postepowania ofertowego